Wendy van den Bulck

Wendy heeft affiniteit met de academische wereld, kan schakelen met zowel leidinggevenden uit academische hoek als uit ondersteunende diensten.

Sinds 2015 werkt zij als trainer & coach hoofdzakelijk (voor meer dan 90% van haar opdrachten) binnen de academische wereld: zij begeleidt binnen NeNeLux trajecten voor zowel academisch als niet-academisch personeel aan universiteiten (UGent, VUB, UAntwerpen, KULeuven, UHasselt, Radboud Universiteit), hogescholen (Artevelde Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool) & onderzoeksinstellingen (VIB, LIH). De evaluaties die zij voor haar begeleidingen krijgt, zijn zeer positief.

Zij werkt binnen deze contexten met verschillende “personeelscategorieën”: Administratief en technisch personeel, PhD, postdocs, UD’s UHD’s en professoren, ook met bestuursmandaat (decaan, departementsvoorzitter, vakgroep voorzitter, …). Door het werken met deze verschillende doelgroepen kan zij zowel inspelen op de specifieke noden van een bepaalde doelgroep als op hun interactie met de andere spelers binnen de academische context.

Zij is goed op de hoogte van ontwikkelingen in de academische wereld en in staat deze goed over te brengen en rapport op te bouwen met de deelnemers.

Doordat zij sinds 2015 voor 90% van haar opdrachten binnen de academische wereld werkt, is zij heel vertrouwd met de concrete werkcontext van de deelnemers. Zij werkt voornamelijk met eigen cases van de deelnemers, en kan daarnaast ook putten uit een rijke bron van voorbeelden vanuit haar brede ervaring.

In een academische context wordt veel belang gehecht aan evidence based. Haar evidence based aanpak kan je het best omschrijven als de Best Available Evidence – aanpak (Center for Evidence-Based Management: het integreren van zowel practitioner ervaring als relevante wetenschappelijke literatuur in een aanpak die deelnemers in staat stelt om praktisch met de geleerde inzichten aan de slag te gaan. Dit zowel in toepassingsleren als zichzelf beter leren kennen als vehikel van de gewenste verandering.

Zij kan goed omgaan met deelnemers die kritisch zijn ten aanzien van de inhoud van de workshops.

Zij is Oplossingsgericht coach en trainer. In alles wat ze doet vertrekt zij vanuit een oplossingsgerichte mindset: Wat willen we in plaats van waar hebben we last van? Wat werkt al wél? Welke kleine stap(pen) kunnen we alvast zetten richting onze gewenste toekomst?

Zij werkt als coach en trainer ook met ondersteuning van paarden rond Leiderschap en Communicatie (ervaringsleren). Vanuit die hoek werkt zij consistent met de – voor paarden erg belangrijke – mindset “Interessant”, en installeert die mindset steevast in de groep aan het begin van een workshop/training/traject: zij bekijkt en benaderd kritiek en verschillen als informatie, niet als ‘fout’ en gaat niet in discussie, of overtuigen, en past zich ook niet zomaar aan: vanuit ‘carefrontation’ legt zij een open uitnodiging klaar, exploreert wat deelnemers nodig hebben om op die uitnodiging in te stappen en blijft steeds in gesprek.

Wat in haar aanpak als trainer en coach erg wordt gewaardeerd, is de manier van connecteren met de deelnemers, kennis van hun realiteit, het inspelen op wat hier en nu nodig is, professionaliteit, ervaringsgericht werken (ook online), mensen op een constructieve manier een spiegel durven voorhouden, hands-on aanpak en praktische bruikbaarheid van wat wordt aangereikt.