executive coaching

individuele coaching

  • Ik zoek een sparringpartner die me verder helpt in mijn ontwikkeling
  • Ik ga een loopbaanstap maken en wil een goede start maken.
  • Ik ben vastgelopen en het lukt me niet meer effectief te zijn in mijn werk.
  • Ik heb feedback gekregen vanuit mijn omgeving waar ik wat mee wil.
  • Ik word in mijn werk overspoeld en wil beter met mijn tijd omgaan.

Herkenbare situaties? Een-op-een coaching vanuit Development Room kan helpen. Bij de intake gaan we eerst met de betrokkenen in gesprek om te kijken wat we precies kunnen doen. Iedereen die nodig is voor het succes van het coachingsproces. We willen de verwachtingen helder hebben voordat we aan de slag gaan. Hierdoor kunnen we achteraf toetsen of we de doelen hebben gehaald.

Onze executive coaching bestaat uit een cyclus van vijf coachingsgesprekken. Tijdens deze gesprekken kunnen we diverse interventies inzetten. Bij Development Room hebben licenties voor het gebruik van allerlei instrumenten. Hierdoor hebben we de keuze uit verschillende mogelijkheden, afhankelijk wat past binnen het individuele coachingstraject.

business coaching

Business coaching richt zich op het zakelijk functioneren, individueel of in teamverband. Vragen en ontwikkelbehoeften op het gebied van leiderschap een aansturing, organisatie- en teamontwikkeling, carrièreontwikkeling, work-life balance of effectieve communicatie, kunnen aanleiding zijn om te kiezen voor deze coachingsvorm.

counselling

Counselling is een laagdrempelige vorm van persoonlijke gesprekken. Je bezoekt een counsellor bij emotionele problemen, als het niet meer lukt een uitweg te vinden in een lastige situatie, of als je je uit balans voelt: de counsellor helpt je te ontdekken wat het eigenlijke probleem is om samen naar jouw doel te zoeken. Dat kan zijn het probleem oplossen, of beter met een probleem proberen leren om te gaan. Een counsellor onderscheidt zich door zijn empathie, luisteren, respect en non-directiviteit.

loopbaancoaching

Binnen loopbaanadvisering staan steeds drie vragen centraal: “wie ben ik?”, “wat kan ik?”, en “wat wil ik?. Door het onderzoeken van deze vragen kan iemand zijn eigen nieuwe koers uitzetten. In de periode tussen de gesprekken werkt de cliënt aan gerichte opdrachten. In het traject komen de volgende zaken aan de orde: carrière en levensloop; persoonlijke waarden, normen en overtuigingen; sterke en zwakke kanten; huidige functie en functioneren; en het maken van en inhoud geven aan keuzes.

"De coaching was heel professioneel en tegelijkertijd ben je niet bang om zelf kwetsbaar te zijn, voor mij werkte dat heel goed. Ik voelde me geen ‘patiënt’ maar zat meer in een conversatie. Ik voelde me meteen op mijn gemak." "Het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik ben zo blij dat ik dit heb mogen meemaken. Het was best pittig om het erbij te doen naast mijn werk, maar ik heb hier zoveel aan gehad."