leiderschapsontwikkeling

  • Hoe kunnen we vanuit een duidelijke kapstok programmatisch aan
    leiderschapsontwikkeling werken?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze leiders zich blijven ontwikkelen en van en met elkaar
    leren?
  • Hoe kunnen we onze leiders verder versterken en toekomstproof maken?
  • Op welke manier kunnen we leiders in een transitie begeleiden en wat is daarvoor
    nodig?

Keer op keer laat onderzoek dat dat krachtig en authentiek leiderschap van essentieel belang
is voor de ontwikkeling en resultaten van organisaties. Een leider staat vaak onder druk. Zijn
rol is veranderd van puur vakinhoudelijk specialist naar een toegankelijke leider. Hij moet
mensen op basis van een collectieve ambitie verbinden, sturen en steunen op hun inbreng
en verantwoordelijkheden. Doelgerichte selectie en ontwikkeling van (potentiële) managers
is dan ook van groot belang.
Development Room is specialist op het gebied van leiderschapsontwikkeling. In de afgelopen
jaren ontwikkelden we vele maatwerkprogramma’s voor een groot aantal zakelijke
dienstverleners.

zelfreflectie en ontwikkeling

Vanuit Development Room helpen we bij de ontwikkeling van leiders, binnen de omgeving
van een organisatie. We koppelen de vraag altijd aan de context. We begrijpen en
doorgronden organisaties snel en maken daardoor snel verbinding met de werkomgeving
van de leiders. Op deze manier maken we altijd de vertaalslag van theorie naar praktijk.

Soms hebben leiders nooit de kans gehad om te leren wat leiderschap is. Hun eigen werk is
vaak heel anders. Je kunt leiderschap niet zomaar aanzetten. Zelfreflectie en ontwikkeling zijn
essentieel voor goed leiderschap.
We begeleiden talentprogramma’s en organiseren leiderschapsretraites of masterclasses
over inlvoed en macht. Voor blended learning gaan we samen aan de slag met creatieve
werkvormen. We beschikken over een netwerk van specialisten die de afzonderlijke
onderdelen kunnen verzorgen.

intervisiebegeleiding

Bij leiderschapsontwikkeling bieden we ook intervisiebegeleiding met leiders van
verschillende organisaties. In hun werk krijgen ze allemaal te maken met dezelfde dilemma’s
rond leiderschap. Tijdens de intervisie leren ze van en met elkaar. De wijsheid van de groep
blijkt iedere keer weer immens groot en het is een mooi proces om te mogen begeleiden.
Intervisiebegeleiding kan ook goed werken als follow-up van een leiderschapsprogramma of
in het kader van talentontwikkeling.

"Het leiderschapstraject heeft mijn werk wezenlijk leuker gemaakt. Ik heb nu een aantal ideeën en gereedschappen die me in de toekomst kunnen helpen om verder leiderschap te ontwikkelen en beter met mijn werkdruk om te gaan zonder dat mijn collega’s daaronder lijden." "Het werkte goed voor mij dat ik mocht uitpraten, dat ik werd gehoord en dat alles wat ik zei serieus werd genomen; hoe onzinnig het wellicht ook was. Ook een futiliteit bleek dan een oorsprong te hebben en een aanknopingspunt. Het leek erop dat de tijd geen rol speelde. Iedere sessie was ook daadwerkelijk afgerond. Ik hoefde zaken nooit twee keer te vertellen; alles was ‘al bekend’." "De zakelijke coaching is een must voor eenieder die in een complexe omgeving met een diversiteit van mensen te maken heeft en inziet dat de eigen valkuilen anderen kan hinderen in hun functioneren."