talentontwikkeling

  • Hoe vinden we de talenten in onze organisatie?
  • Hoe binden we onze talenten?
  • Hoe ontwikkelen we de talenten van onze mensen?
  • Hoe zorgen we voor voldoende aanwas van talenten?
  • Hoe selecteren we mensen op hun talenten?

Development Room kan helpen bij het ontwikkelen van diverse programma’s voor talenten. Dit is altijd maatwerk, aangezien iedere organisatie ander is. Ook ontwikkelen we systemen om talenten te vinden en te zorgen dat zij zich kunnen ontwikkelen. We hebben diverse programma’s in huis voor performance management en talentenmanagement.

We kunnen talentprogramma’s begeleiden en organiseren. Voor talentontwikkeling vanuit verschillende creatieve werkvormen beschikken we over een netwerk van specialisten. Hierdoor sluit het programma altijd perfect aan bij de talenten van een organisatie.

stimuleren van talent

Veel organisaties maken zich zorgen over de vergrijzingsproblematiek en de komst van de nieuwe generatie ‘Y’. Ze hebben simpelweg niet altijd de beste mensen op de belangrijke posten, en die onderbenutting van talent kost geld. Klanten stellen bovendien steeds hogere eisen aan de dienstverlening. Organisaties willen daarom talenten stimuleren zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vaardigheden te vergroten en kennis op te doen van verschillende disciplines.

We hebben doelgericht ontwikkelprogramma’s ontworpen om in- en doorstromend talent te ondersteunen. Daarbij richten we ons niet alleen op managers maar ook op (overig) talent. Organisaties die talenten goed managen, kunnen hun concurrentie voor blijven als het gaat om economische prestaties. Met goed talentenmanagement bevorderen zij de doorstroom van talentvolle medewerkers en ontwikkelen managementpotentieel. Hierdoor kunnen ze tijdig voorzien in opvolging en bezetting van leidinggevende posities.

talent development programma

Het Talent Development Programma is bedoeld voor starters. Medewerkers binnen de organisatie met maximaal vijf jaar werkervaring die behoefte hebben (en toe zijn) aan een versnelde ontwikkeling in de eerste fase van hun loopbaan. Medewerkers die een Talent Development Programma hebben doorlopen maken een versnelde groei door in hun persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij de volgende stap maken met een ontwikkelingsprogramma richting een leidinggevende positie.

leadership development programma

Het Leadership Development Programma is bedoeld voor toekomstige en huidige managers in de organisatie. Dit kunnen medewerkers zijn die zich nog volledig moeten ontwikkelen in de rol van leidinggevende. Het kan echter ook gaan om leidinggevenden die meer kennis en kunde nodig hebben op specifieke managementgebieden.

"Ik zocht begeleiding in het ontdekken van mijn krachten en drijfveren om een bewuste keuze voor een nieuwe functie te kunnen maken. Het talentontwikkelprogramma was erg nuttig en doelgericht. Tegelijkertijd was er ruimte voor zijstapjes, zoals gesprekken over mijn leidinggevende en privé. Het heeft mij inzichten over mijzelf opgeleverd, waarmee ik in gesprek ben gegaan met mijn leidinggevende. Uiteindelijk heb ik hierdoor een nieuwe passende functie binnen gevonden." "Mijn doelen waren voor mijzelf niet heel helder. Gezien het ‘vastlopen’ binnen de organisatie en mijn wil om vanuit mijn eigen kracht, kunde, kennis, maar zeker ook (potentieel) gebrek aan al die vaardigheden wilde ik meer zicht krijgen op mijn eigen functioneren als mens in de werk- en privé-omgeving. Dat ik dit wilde, kon ik vooraf eigenlijk niet zo goed onder woorden brengen. Ik wist alleen dat er iets moest gebeuren om ervoor te zorgen dat ik niet in een kringetje zou blijven ronddolen." "Hoewel dit traject is afgerond realiseer ik me dat ik er nog niet ben… Maar ik kan wel aan de slag met de inzichten die het me heeft opgeleverd en de praktische handvatten om te gaan oefenen. Het heeft mijn zelfbeeld vergroot waardoor er een basis is gelegd om bewuster om te gaan met bepaalde keuzes in mijn leven."