We begeleiden sinds een aantal jaren de unithoofden van de OK en de PACU in hun gezamenlijk leiderschap met behulp van intervisie. Ook tijdens de alliantievorming van de voormalige VU en AMC richting Amsterdam UMC bleek de intervisie een verbindende schakel te zijn in het leren kennen van elkaar, elkaars werkwijzen en de gezamenlijke leiderschapsopgave.

Scroll naar boven