Zelfevaluaties RvT/RvC

Het functioneren van toezichthoudende organen is cruciaal voor het effectief functioneren van een bestuur en organisatie. De onderlinge verstandhouding binnen de RvT of RvC, de balans tussen kritisch zijn en constructief blijven, onafhankelijkheid behouden en betrokkenheid tonen en als team functioneren terwijl de contactmomenten schaars zijn, is een aantal uitdagingen waar toezichthoudende organen zich voor geplaatst zien.

De begeleiding van toezichthoudende organen bestaat voornamelijk uit het uitvoeren en begeleiden van een evaluatie. Belangrijke hoofdonderwerpen worden hierin aangehaald, zoals ‘wat is jullie opdracht en welke wederzijdse verwachtingen horen hierbij?’ ‘Hoe is de diversiteit en samenstelling van ons team? En  ‘Hoe doen we het met elkaar? Vervullen we onze rol als toezichthouder adequaat?’

Aanpak

De zelfevaluatie wordt voorbereid samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. We kunnen daarbij diverse diagnose-instrumenten inzetten om de voorbereiding ook bij de leden van het toezichthoudend orgaan te organiseren waardoor de evaluatie zelf maximaal effectief wordt.

Gedurende een dagdeel wordt dit proces begeleidt door een van de senior executive coaches van Development Room en afgesloten met toekomstgerichte afspraken.

Geïnteresseerd in onze diensten?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak op ons kantoor.

Scroll naar boven