Leiderschapsprogramma Sint Maartenskliniek

“Excellent leiderschap voor iedereen door iedereen”

De Sint Maartenskliniek wilde ter ondersteuning van hun visie op leiderschap een leiderschapsprogramma voor de verschillende leidinggevende echelons in hun organisatie starten.

In 2021 hebben we vanuit Developmentroom mee- gedacht en mee-ontwikkeld en in 2022 zijn we met veel enthousiasme met een team van coaches/trainers van start gegaan. 

Het programma was enerzijds gericht op ondersteunend zijn aan de visie en anderzijds gericht op het creëren van beweging. Beweging binnen en tussen de leidinggevende niveaus.

Het programma kent verschillende onderdelen die op een logische wijze samenhangen.

In een kleine 2 jaar starten we elk onderdeel met een inspiratiesessie voor alle leidinggevenden van de hele organisatie. Aansluitend worden de onderwerpen op maat vertaald naar de doelgroepen en vindt in een kleinere setting (max 12 deelnemers) op interactieve wijze de vertaling plaats. Theorie en praktijk worden afgewisseld en de context van de deelnemers wordt expliciet in de trainingsdagen opgenomen. Naast deze modules is er intervisie en individuele coaching.

Deelnemers waarderen het programma vanwege de inzichten, de vertaling naar de praktijk, de steun vanuit de groep en de begeleiders en komen zo tot een hechter leidinggevend collectief met gemeenschappelijke taal.

Een greep uit de evaluaties van het programma tot dusverre

Vanuit de module “Visionair leiderschap” ben ik beter in staat de koers en richting van de organisatie te vertalen naar mijn organisatieonderdeel en heb ik een nieuwe mooie manier gevonden om de medewerkers hierin mee te nemen,

Ik ben beter in staat om mijn medewerkers verantwoordelijk te maken (autonomie/regie) en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling en het beter kunnen floreren op de werkplek

Ik ben beter in staat om medewerkers in hun kracht te zetten. Coaching van medewerkers vanuit wat al goed gaat, toe te werken naar de gewenste situatie / vaardigheden.

We volgen de scholingsdagen met gelijkgestemden waarin ik het leren van elkaar waardevol vind. Daarnaast was er voor mij een hoge drempel om casussen met een acteur na te spelen en de veiligheid van de groep + begeleider van development room heeft gemaakt dat ik deze drempel wel ben overgegaan.

Door elkaar beter te leren kennen en van ieders uitdagingen te leren wordt de samenhang en samenwerking intenser en wordt de waardering groter. Ook biedt het mogelijkheden om bij uitdagingen elkaar op te zoeken en te sparren over wat goed en wijs is

Naast dat het programma tot een hechter leidinggevend collectief binnen de Sint Maartenskliniek heeft geleid, heeft het ons binnen Developmentroom ook dichter bij elkaar gebracht. Door onze ervaringen en observaties te delen zijn we in staat onze opdrachtgever adviezen te geven over interventies en patronen die zijn ontstaan.

Scroll naar boven