Hans en Helen hebben succesvol een teamontwikkeltraject ingezet bij Bergman Clinics. Het betrof een multidisciplinair team van OK assistenten, anesthesie en recovery medewerkers, als ook de medisch specialisten. Aanleiding voor het ontwikkeltraject was de samenvoeging van de locatie Elst en Arnhem, dat naast veranderingen in de fysieke werkomgeving ook wijzigingen in de samenstelling van het team met zich meebracht, dat ook resulteerde in andere samenwerkingsverbanden.
De kracht van de teaminterventie zat in het feit dat er multidisciplinair is gewerkt aan diverse facetten van samenwerken vanuit verschillende rollen en hoe knelpunten vanuit gezamenlijkheid op te pakken.
Belangrijke thema’s hierbij zijn; het verbeteren van de feedback binnen en tussen de sub-disciplines – ook in onverwachte en acute situaties; erkenning en waardering van ieders expertise; meer werken vanuit het collectief en het door ontwikkelen van de bedrijfscultuur.

Scroll naar boven