Visie

Interveniëren en verandering realiseren in organisaties vraagt een bredere scope dan alleen daar waar de initiële vraag vandaan komt. Concreter gezegd; als je duurzame verandering wilt realiseren moet je werken met en denken vanuit bredere context dan die waarin de vraag zich afspeelt. Ontwikkeling van organisaties door uit te gaan van en werken met alle niveaus.

Vanuit een systemisch perspectief werken aan ontwikkeling past ons als een jas omdat we de complexe interacties en onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende elementen in een organisatie of systeem erkennen en begrijpen. Wil je een gedragen ontwikkeling dan doet iedereen mee.

In plaats van ons te focussen op geïsoleerde delen van het systeem, richten we ons op hoe de verschillende elementen op elkaar inwerken. Het gaat hierbij dus over spelen met interacties en dynamiek, over inzetten van feedback, over onderlinge relaties en verbindingen met de omgeving. Ook wel de ‘binnenkant’ van veranderen (Homan, 2014) maar met medeneming van de omgeving.

Scroll naar boven